Tunnin sisältö

NaurujoogaNaurujooga kestää yleensä tunnista puoleentoista tuntiin.  Tunti aloitetaan kertomalla lyhyesti, mitä naurujooga on, mitä siinä tulee huomioida ja miten tunti etenee. Tunti sisältää

  • alkuharjoituksia
  • erilaisia nauruharjoituksia
  • vapaa nauru -osioin
  • loppurentoutuksen.

Alkuharjoitusten aika tutustutaan ryhmään, lisätään leikkimielisyytä, poistetaan estoja ja lämmitellään nauruhermoja varsinaista naurua varten.

Nauruharjoituksen tekniikka perustuu joogaan, leikkiin, arkisiin asioihin ja toimintoihin. Nauruharjoituksissa ei käytetä vitsejä vaan naurun innostavana voimana ovat erilaiset harjoitukset, ryhmän tuki ja tietoisesti tuotettu nauru. Keinotekoisesti tuotettu nauru muuttuu aidoksi nauruksi, koska kehomme ei tunnista näiden ero ja alkaa tuottaa endorfiineja. Niiden myötä alamme tuntea hyvää oloa ja sen jälkeen aito nauru on herkässä.

Vapaassa naurussa annetaan naurun virrata ulos. Vapaa nauru -osion jälkeen seuraa sanallinen syvä rentoutus.

Naurujoogassa myös tärkeänä osana ovat syvähengitysharjoitukset, joiden tarkoituksena on lisätä hapen määrää elimistössä ja rauhoittaa muuten vauhdikasta naurujoogatuntia.